در این زمانه کوئین و کینگ های کاغذی

در این نبرد رنگ های تند

در این زمانه مسابقه برای لایک 

برای بهترین خنده ژکوند

 

هوای شهر

گرفته و پر از غبار

پشت هر بمب ساعتی شعار

چشم ها زخمی از پنجه های هر نگاه

و بعد از آن گناه .. آه

استخوان هایمان خرد میشود

زیر درد فقر

پادشاه با لباس های تنگ و پاره

و کاسه گدایی اش 

پشت هر چهار راه 

بوق میزند به التماس

برای یک نگاه

 

دختری در آن طرف

دوباره سرب صورتی

روی گونه میکشد

و منتظر برای هیچ

برای دور دور و تاب و پیچ

 

موبایل ها همه خراب 

اندرویدهایمان خط نمیدهند

الو الو

والفجر چند

 

رضا تویی ؟

صدای تو نمیرسد به ما

در این شلوغی جاز و راک و رپ

اگر صدای ما واضح است

خط کجاست ؟

در اسمان بام های ما علم به پاست 

جهت عربسِت و به سمت ریاض

به سبک رقص های ساحل

جزیره و منامه و ابوظبی

الو الو کربلاست ؟

مگر هنوز چادر خاکی به پاست ؟

یزیدیان برای ما لباس رنگ میکنند 

و طرح میزنند

آخرین مد شما کجاست ؟

دختری در این طرف

جواب داد 

با حجاب 

هر زمان و هر کجا

 نبرد کربلاست 

منبع اصلی مطلب : جنگ نرم و فناوری
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : حال شهر خوب نیست